NIEUWJAARSDUIK & APRÈS BORREL DE SCHANS 2018! ? ? ?    “Après-duik bar De Schans in de bergen van de Alp(h)en”

Na een geslaagde nieuwjaarsduik in 2017 gaan we ook dit jaar de kou weer trotseren:) Zorg voor een verfrissend en gezellig begin van het nieuwe jaar! Draag een unieke, grappige of uiterst opvallende muts en win de muts van het jaar verkiezing.

Duikers krijgen een GRATIS kopje warme chocolademelk of Schrobbelèr en erwtensoep. Er kan na de duik gebruik worden gemaakt van onze warme douches!

Inschrijven kan tot 26 december door een mailtje te sturen naar: info@deschansalphen.nl. We adviseren waterschoenen, een badjas en een handdoek mee te nemen.

Aanvang: 15.00

Dit evenement is een vervolg op de Nieuwjaarsduik van 1 januari 2017 en wordt mede georganiseerd door: Arna Lemmen, Coby van Oss en Jori van Beuningen 🙂

We zien jullie graag op 1 januari!

Overige informatie.

Aansprakelijkheid:

De deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade die door eigen toedoen, nalatigheid en/of onvoorzichtigheid wordt veroorzaakt.

De Schans aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van goederen en eigendommen van deelnemers, van welke aard dan ook.

Deelnemer verklaart hierbij dat deelname aan de Nieuwjaarsduik geheel voor eigen rekening en risico geschiedt en kan noch de organisatie, noch andere bij dit evenement betrokkenen instanties aansprakelijk stellen voor enige schade of letsel, van welke aard dan ook, welke direct of indirect door de deelname aan de Nieuwjaarsduik is of kan zijn ontstaan.

Gezondheid:

Deelnemen vereist een goede gezondheid. Voor de meeste mensen is de duik geen probleem. Let echter op als u niet gezond of helemaal fit bent.

Deelname aan de Nieuwjaarsduik is daarom niet geschikt voor:

 mensen met hartklachten
 mensen met cara en chronische luchtwegproblemen
 mensen met suikerziekte
 mensen die onder invloed van alcohol en/of drugs zijn
 mensen die medicijnen gebruiken
 mensen die verkouden zijn, griep of koorts hebben
 mensen die onder behandeling zijn van een arts/therapeut
 kinderen jonger dan 12 jaar i.v.m. groter risico op onderkoeling
 zwangere vrouwen